தென்றலே…

உன் கரங்கள் என் கண்கள்
தீண்டையில் விடியும்
என் காலை

உன் முத்தம் இன்றி
துயில் காணாது
என் இரவு

என் உயிர் தொடும்
உன் தீண்டல்

என் மீது உனக்கேன்
இவ்வளவு காதல்!!

 

signature

Advertisements

Author: @nk!

Engineer by Education/Recruiter by profession/ Blogger/Fresh Writer/Amateur Photographer/Dreamer/Avid Reader/Cricket Fan/Movie Critic/Music Lover/Fantasist-- Charming Princess Of My Fantasy World.!! (PS:I'm an infinitheist )

3 thoughts on “தென்றலே…”

Delighted to hear from you...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s